Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

SKS Kusy Kraków
Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny KRAK 2017