Szkoła Podstawowa nr 91 w Krakowie

SKS Kusy Kraków
Obóz w Gdyni 2017