Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

SKS Kusy Kraków
Makroregionalny Turniej Mistrzów Wojewódzkich 2017